Khắc hoạ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cánh đồng

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chiến thắng Điện Biên Phủ được một người dân ở Nghệ An tạo ra từ 148.000 khóm lúa với màu sắc khác nhau.

Thời sự Chủ nhật, 21/5/2017, 20:36 (GMT+7)