Khánh thành đường vận tải thủy từ Pháp đến Việt Nam

Tuyến đường thủy mới nối liền cảng sông Gron (Pháp) tới cảng Cái Mép (Việt Nam) sẽ mở ra cơ hội giao thương mới cho hai nước. 

Thời sự Chủ nhật, 15/9/2019, 10:00 (GMT+7)