Kích nổ quả bom nặng 250 kg để tiêu hủy

Quả bom nặng 250 kg sót lại từ thời chiến tranh phát hiện ở Hà Tĩnh đã được tiêu hủy thành công.

Đức Hùng

Thời sự Thứ tư, 20/12/2017, 14:22 (GMT+7)