Kiếm trăm triệu từ làm mũ ông Công ông Táo

Những ngày này, nhiều hộ dân tại Duyên Thái (Hà Nội) tất bật sản xuất mũ ông Công ông Táo, thu lợi hơn trăm triệu đồng.

Huy Mạnh

Thời sự Thứ ba, 6/2/2018, 06:00 (GMT+7)