Kiều hối về TP HCM đạt 2 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ

Lượng tiền chuyển về trong 5 tháng đầu năm chủ yếu vẫn đến từ thị trường Mỹ với trên 60%, châu Âu là hơn 19%.

Thanh Huyền - Thiên Trí

Thời sự Chủ nhật, 24/6/2018, 00:00 (GMT+7)