Kỵ binh Việt Nam tập luyện

Thái NguyênCác chiến sĩ CSCĐ huấn luyện ngựa trên thao trường 8 tiếng mỗi ngày từ sáng sớm, rèn các bài tập vượt rào, đổ người nhặt đồ vật, nằm sấp né đạn... trên thao trường.

Anh Phú

Thời sự Thứ hai, 29/6/2020, 06:00 (GMT+7)