Kỳ vọng vaccine Covid-19 Việt Nam

Vaccine Covid-19
Đến nay, cả nước có 3 nhà sản xuất đang nghiên cứu, phát triển vaccine Covid-19 với công nghệ khác nhau, trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người.

BTV: Khôi Mai

Thời sự Thứ năm, 19/8/2021, 09:00 (GMT+7)