Lặn bắt hàu - nghề 'chồng đập, vợ gỡ' ở Quảng Ngãi

Những người chồng ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi lặn sông Trà Bồng bắt hàu, sau đó đập từng con cho vợ gỡ ruột đem bán, kiếm khoảng 100.000 đồng một ngày.

Thạch Thảo

Thời sự Thứ ba, 16/5/2017, 00:04 (GMT+7)