Lần đầu biên phòng Việt - Trung tuần tra biên giới cấp tỉnh

Lưc lượng biên phòng Việt Nam - Trung Quốc tiến hành tuần tra song phương cấp tỉnh trên biên giới đường bộ vào ngày 11/4.

Minh Nhật - Thiên Trí

Thời sự Thứ năm, 12/4/2018, 00:00 (GMT+7)