Làng nghề thu gần 20 tỷ mỗi năm nhờ nấu lá rừng thành dược liệu

Nhờ nghề nấu lá rừng thành cao dược liệu, làng nghề ở Cam Lộ (Quảng Trị) thu 19 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận 5 tỷ đồng.

Hoàng Táo

Thời sự Thứ ba, 16/1/2018, 16:54 (GMT+7)