Lao động Việt bỏ trốn khi xuất khẩu lao động ở mức cao

Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội nhận được nhiều câu hỏi về thực trạng người Việt đi xuất khẩu lao động có tỷ lệ bỏ trốn ra ngoài cao.

Thanh Huyền

Thời sự Thứ ba, 5/6/2018, 22:12 (GMT+7)