Lễ hội Minh Thề ở Hải Phòng

Lễ hội Minh Thề ở làng Hòa Liễu (Hải Phòng) có từ thời nhà Mạc với lời “thề không tham nhũng, chí công vô tư...”. 

Giang Chinh

Thời sự Thứ năm, 1/3/2018, 19:39 (GMT+7)