Lễ hội bắt cá ở Hà Tĩnh

Mỗi năm một ngày duy nhất, người dân Hà Tĩnh lại ùa xuống đầm lầy bắt cá trong lễ hội Đồng Hoa,

Đức Hùng

Thời sự Chủ nhật, 11/6/2017, 14:08 (GMT+7)