Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Hà NộiLễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra lúc 12h30. Sau đó, linh cữu được đặt trên linh xa di chuyển qua một số tuyến phố chính của thủ đô.

Thời sự Thứ bảy, 15/8/2020, 12:37 (GMT+7)