Lội bùn đào phễnh trên đầm Thị Nại

Người dân Bình Định dùng xẻng, vá... đào phễnh (loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ giống nghêu) trên đầm Thị Nại khi triều xuống, mỗi chiều kiếm khoảng 100.000 đồng.

Thạch Thảo

Thời sự Thứ ba, 8/8/2017, 00:00 (GMT+7)