Lội ruộng thu hoạch củ ấu ở miền Tây

Gia đình ông Nguyễn Văn Sang ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp trồng hơn 4 công ấu (4.000 m2), hơn 2 tháng chăm sóc thu hoạch hàng chục triệu đồng.

Bá Phúc

Thời sự Thứ sáu, 17/2/2017, 19:32 (GMT+7)