Lội sình rừng ngập mặn đặt bẫy bắt cá thòi lòi

Với 50 bẫy, một ngày lội sình rừng ngập mặn Cà Mau, người dân bắt hơn 5 kg cá thòi lòi, bán được vài trăm nghìn đồng.

Phúc Hưng

Thời sự Thứ hai, 17/7/2017, 07:15 (GMT+7)