Ngày đầu tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 ở Hà Nội

Ngày 1 – 3/7, hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến sẽ mở cho phụ huynh học sinh đăng ký vào lớp 1 ở Hà Nội.

Phan Ngân

Thời sự Chủ nhật, 1/7/2018, 21:36 (GMT+7)