Nghi can cầm đầu đưa người Trung Quốc vào Việt Nam bị bắt

Trong vòng bốn tháng Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Lào Cai) và Nguyễn Trịnh Văn Hưng (Nha Trang) đã tổ chức 6 chuyến xe, đưa trót lọt 40 người Trung Quốc vào Việt Nam.

Phương Sơn - Thanh Tuấn - Anh Phú

Thời sự Thứ bảy, 1/8/2020, 00:00 (GMT+7)