Người dân Hà Nội có thể cập nhật liên tục chất lượng không khí

Nhờ các trạm quan trắc không khí tự động, người dân có thể cập nhật liên tục chất lượng không khí Hà Nội thay vì đợi đến cuối năm như trước.

Thế Quỳnh

Thời sự Thứ sáu, 13/7/2018, 09:00 (GMT+7)