Người dân miền núi Quảng Nam ăn lá thuốc trộn vôi

Người Ca Dong, Xê Đăng ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam nhiều đời nay có thói quen lấy lá thuốc trộn với vôi giã nhỏ ăn hàng ngày thay hút thuốc lá.

Đắc Thành

Thời sự Thứ năm, 15/3/2018, 11:48 (GMT+7)