Người dân nhặt nhạnh đồ đạc trong những ngôi nhà bị bão giật sập

Hơn 20 ngôi nhà nằm cuối xã ven biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị bão Doksuri gần như san phẳng, tài sản hư hại.

Đức Hùng

Thời sự Thứ bảy, 16/9/2017, 23:54 (GMT+7)