Người dân Thủ Thiêm bức xúc không được đối thoại với cơ quan Trung ương

Chỉ vài hộ được gặp ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban tiếp công dân Trung ương  nên những người còn lại căng băng rôn phản đối.

Đức Huy

Thời sự Thứ sáu, 8/6/2018, 11:54 (GMT+7)