Người Dao múa kiếm cầu tổ tiên phù hộ trong lễ Tết nhảy

Tết nhảy gồm các hoạt động tu bổ bàn thờ, nghi lễ tạ ơn tổ tiên và các vị thần của người Dao, được tổ chức vào tháng 12 âm lịch. Mỗi chu kỳ Tết nhảy từ 15 đến 20 năm.

Trần Quang

Thời sự Thứ tư, 13/2/2019, 17:46 (GMT+7)