Người Hà Nội thả cá chép bằng cần câu

Ngày ông Công ông Táo năm nay, người dân Hà Nội đã nghĩ ra cách dùng cần câu để thả cá. Tình trạng ném thẳng túi nylon không còn, nhưng nhiều người vẫn ném tro và đồ thờ xuống lòng sông Hồng. 

Trần Huấn - Mai Anh

Thời sự Thứ sáu, 20/1/2017, 12:45 (GMT+7)