Nhà thi đấu chuẩn quốc tế 1.000 tỷ nằm chờ sự kiện lớn

Trong khi chờ bộ máy quản lý được kiện toàn, nhà thi đấu đa năng nghìn tỷ ở Hà Nam chỉ tổ chức vài sự kiện thể thao mỗi năm.

Lộc Chung

Thời sự Thứ sáu, 16/11/2018, 09:25 (GMT+7)