Nhà thờ Bùi Chu hơn 130 năm tuổi trước ngày hạ giải

Nhà thờ Bùi Chu ở Nam Định có từ năm 1885, ngày 13/5 tới công trình sẽ được hạ giải để làm mới.

Thời sự Thứ hai, 6/5/2019, 00:02 (GMT+7)