Nhiều hồ cạn nước, 1.000 ha lúa ở Quảng Bình có nguy cơ mất trắng

Nếu không có mưa trong 10 ngày nữa, Quảng Bình sẽ không đủ nước cung cấp cho sinh hoạt và nông nghiệp.

Thời sự Thứ ba, 18/6/2019, 14:26 (GMT+7)