Những cách người dân đối phó bão Molave

Mưa lũ miền Trung 2020
Dùng túi nước, bao cát chèn mái, đào hầm trú ẩn, cột dây chằng chống nhà cửa... là những cách người dân bảo vệ tài sản trước khi bão Molave vào đất liền.

Thời sự Thứ ba, 27/10/2020, 22:38 (GMT+7)