Những hình ảnh nổi bật năm 2018

Việt Nam có người đứng đầu Đảng đồng thời đứng đầu Nhà nước sau 32 năm, lực lượng gìn giữ hòa bình xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế, chiến thắng của tuyển "Rồng Vàng"... là những hình ảnh nổi bật trong năm 2018.

Khánh Hoàng

Thời sự Thứ sáu, 21/12/2018, 10:02 (GMT+7)