Những lô vaccine viện trợ về Việt Nam

Việt Nam đã tiếp nhận hơn 19 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó, có hơn 14 triệu liều nhận viện trợ từ các nước và cơ chế COVAX.

BTV: Khôi Mai

Thời sự Thứ tư, 4/8/2021, 10:00 (GMT+7)