Nhường đất cho thuỷ điện, nhiều hộ gặp khó ở vùng tái định cư

44 hộ đồng bào xã Phước Hòa (Quảng Nam) nhường đất xây thủy điện. Sau tái định cư những người dân này gặp khó khăn vì thiếu đất sản xuất.

Thiên Trí

Thời sự Thứ bảy, 25/8/2018, 14:49 (GMT+7)