Nỗ lực hàn đê bất thành, hơn 1.000 ha lúa ở Đăk Lăk ngập trắng

Hàng trăm người dầm mình trong nước nhiều giờ để đóng cọc, đắp đất, hàn đoạn đê vỡ Quảng Điền nhưng không thành.

Thời sự Thứ ba, 13/8/2019, 16:20 (GMT+7)