Nông dân Hà Nội thâu đêm thu hoạch củ cải

Trên cánh đồng rộng hơn 200ha tại xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội), người dân thâu đêm thu hoạch củ cải chuyển về các nơi để mong hoàn vốn.

Trần Quang

Thời sự Thứ tư, 21/3/2018, 19:03 (GMT+7)