VnExpress
Background Video

1.000 tấn hồng không hạt Bắc Kạn vào mùa thu hoạch

Từ rằm tháng 7 âm lịch trở đi là thời điểm người Tày ở Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn thu hoạch hồng không hạt.
Thời sự  09:00 - 12/9/2017
 
 
 Tags

hồng không hạt

hồng Bắc Kạn

 
vnexpress