VnExpress
Background Video

100ha chuối ngự 'tiến Vua' tại Hà Nam

Chuối ngự Đại Hoàng có vị thơm ngọt, màu sắc đẹp, là giống chuối quý để tiến vua từ thời Trần của người làng Đại Hoàng, Lý Nhân, Hà Nam. Huyện Lý Nhân hiện còn khoảng 100 ha trồng chuối với sản lượng 2.300 tấn một năm.
Thời sự  14:00 - 17/2/2017
 
 
 Tags

chuối ngự

chuối tiến vua

chuối ngự Đại Hoàng

 
vnexpress