VnExpress
Background Video

30% vải thiều Bắc Giang trồng theo chuẩn VietGap

Bắc Giang có 30.000ha trồng vải thiều, thì có đến 12.500ha đạt chuẩn VietGap để xuất đi Nhật Bản, châu Âu...
Thời sự  20:00 - 16/7/2017
 
 
 Tags

vải thiều Bắc Giang

vải thiều

vải lục ngạn

nông nghiệp sạch

 
vnexpress