VnExpress
Background Video

Cách xử lý chất thải của nhà máy sản xuất 85.000 tấn đường

Tại nhà máy đường Nasu (Nghệ An), bã mía được tận dụng làm chất đốt phát điện, bã bùn tạo phân bón, mật gỉ làm thức ăn chăn nuôi.
Thời sự  10:00 - 11/1
 
 
 Tags

xử lý chất thải

nhà máy mía đường

sản xuất đường

bã mía

 
vnexpress