VnExpress
Background Video

Hệ thống vắt sữa dê dạng vòng tròn

Hệ thống gồm 60-120 ô, có thể vắt sữa cùng lúc cho 60-120 con dê. 
Thời sự  15:00 - 6/12/2017
 
 
 Tags

Hệ thống vắt sữa

SACmilking

 
vnexpress