VnExpress
Background Video

Nghề làm mắm cá lóc truyền thống ở An Giang

An Giang có khoảng 20 cơ sở làm mắm cá lóc, ông Nguyễn Phục Hoàng bươn trải nhiều nghề, cuối cùng vẫn quay về nối nghiệp ba đời.
Thời sự  12:00 - 9/9/2017
 
 
 Tags

mắm cá nóc

mắm An Giang

 
vnexpress