VnExpress
Background Video

Người dân đất Tổ làm tương ngon, vàng sánh nhờ gió đông

Cứ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, người dân Dục Mỹ, Lâm Thao, Phú Thọ lại đem nếp cái hoa vàng ra chế biến, ủ lên mốc vàng hoa cau để ngả tương. Theo bà con, đây là thời điểm có gió đông, giúp mốc lên màu đẹp, tạo ra mẻ tương vàng sánh, thơm ngon.
Thời sự  09:25 - 20/3/2017
 
 
 Tags

tương Dục Mỹ

nước tương

gạo nếp cái hoa vàng

đỗ tương

nông nghiệp sạch

đặc sản quê hương

 
vnexpress