VnExpress
Background Video

Trang trại sản xuất điện từ chất thải lợn

Ông Tom Butler (Carolina) tự thiết kế hố gas và hệ thống chuyển đổi phân của 6.000 con lợn thành điện năng, nhằm giảm chi phí sản xuất.
Thời sự  19:00 - 14/2
 
 
 Tags

chất thải lợn

Trang trại lợn

sản xuất điện

 
vnexpress