Nước thải từ nhà máy axít chảy ra môi trường

Nguồn nước từ hồ chứa nước thải nhà máy Acid-trích-ly thuộc Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang chảy ra ngoài với lưu lượng khoảng 15 m3/h. 

Thanh Tuấn

Thời sự Thứ bảy, 7/4/2018, 15:22 (GMT+7)