Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Những gì diễn ra đau lòng lắm'

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói những gì diễn ra ở tòa chỉ là phần nổi, sau này các con lớn lên sẽ hiểu.

Ban Video

Thời sự Thứ sáu, 22/2/2019, 12:11 (GMT+7)