Ông Mai Tiến Dũng không tiếp lãnh đạo tỉnh dịp Tết để tránh hiểu nhầm

Để dẫn chứng cho việc thực hiện nghiêm túc chủ trương "không nhận quà Tết", Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kể lại câu chuyện từ chối gặp lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.  

Thời sự Thứ sáu, 3/2/2017, 19:31 (GMT+7)