Ông Nguyễn Đức Chung: Tài liệu khiếu kiện chứng minh Miếu Môn là đất quốc phòng

Chủ tịch Hà Nội cho rằng, tài liệu người dân Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) mang đi khiếu kiện cũng chính là bằng chứng cho thấy khu Miếu Môn là đất quốc phòng.

Bá Đô - Nhật Quang

Thời sự Thứ sáu, 7/7/2017, 18:21 (GMT+7)