Phát hiện nhiều di vật cổ ở Hoàng Thành Thăng Long

Dưới chân điện Kính Thiên, các nhà khảo cổ phát hiện nền hoa chanh và gạch ngói các thời Lê, Nguyễn, Trần...

Thế Quỳnh

Thời sự Thứ bảy, 21/4/2018, 00:00 (GMT+7)