Phụ huynh bức xúc kéo đến cơ sở có bảo mẫu bạo hành trẻ

Khi cho các cháu ăn, một bảo mẫu tại nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ ở TP Long Xuyên (An Giang) đã đánh nhiều lần vào ít nhất 3 cháu.

Nguyễn Bắc - Thiên Trí

Thời sự Thứ bảy, 25/8/2018, 19:25 (GMT+7)