Quá trình cồn cát 15 ha trồi lên mặt biển ở Quảng Nam

Ảnh vệ tinh cho thấy trong vòng 5 năm qua cồn cát dần trồi lên mặt biển Cửa Đại (Hội An), đến nay đã rộng khoảng 15 ha.

BTV: Thanh Huyền

Thời sự Thứ hai, 8/4/2019, 00:01 (GMT+7)