Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Phòng ngừa mê tín dị đoan, quản lý nguồn thu từ các khu du lịch tâm linh... là các nội dung đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

VTV

Thời sự Thứ tư, 5/6/2019, 15:13 (GMT+7)